Gテレビジョンvol.40『乃木坂46 井上小百合さま』撮影を本田龍介・スタイリングを脇千春が担当

(PH)Ryusuke Honda
(ST)Chiharu Waki

Gテレビジョンvol.40『乃木坂46 井上小百合さま』撮影を本田龍介・スタイリングを脇千春が担当

GTV_KADOKAWA01_s
GTV_KADOKAWA03_s